Plane-Tehnika d.o.o.  Saršoni 85 51216 Viškovo | info@plane-tehnika.hr | +385 51 632 257

BLOCKER

0.00 kn + PDV

JANTAR program za nadzor i upravljanje jednostavnom Jantar kontrolom pristupa. Dozvola pristupa DA/NE, podešavanje kontrolera, osnovni izvještaj tko / kada / gdje u pdf formatu.

Proizvođač: JANTAR
Segment: Kontrola pristupa
Osnovna aplikacija: JAN BLOCKER
Tip: Osnovni program
Vrsta programa: Desktop aplikacija
Operativni sustav: Windows XP, Windows 7, Windows 8
Broj lokacija: 1
Broj radnih stanica: 1
Maksimalan broj korisnika: 200
Maksimalan broj kontrolera: 40
Maksimalan broj komunikacijskih linija: 1
Jezik sučelja programa: engleski, hrvatski,…
Izrada izvještaja: DA
Za program postoje dodatni moduli: NE