Plane-Tehnika d.o.o.  Saršoni 85 51216 Viškovo | info@plane-tehnika.hr | +385 51 632 257

V7 ATT CTR

489.00 kn + PDV

JANTAR licenca za jedan terminal kontrole radnog vremena (Focus, Regis) za JAN V7 na DVDu.

Proizvođač: JANTAR
Segment: Evidencija radnog vremena
Osnovna aplikacija JAN V7
Tip Licenca
Vrsta programa: /
Operativni sustav: /
Broj lokacija: /
Broj radnih stanica: /
Maksimalan broj korisnika: /
Maksimalan broj kontrolera: /
Maksimalan broj komunikacijskih linija: /
Jezik sučelja programa: /
Izrada izvještaja: /
Za program postoje dodatni moduli: /