Plane-Tehnika d.o.o.  Saršoni 85 51216 Viškovo | info@plane-tehnika.hr | +385 51 632 257

CODEKS IP-CAM

239.00 kn + PDV

JANTAR dodatna licenca za JAN CODEKS program – funkcionalnost korištenja IP kamera u sustavu kontrole pristupa i ERV. Modul omogućuje da se u JAN CODEKS programu svaki čitač poveže sa IP kamerom koja prilikom registracije sprema sliku. Uz svaki događaj može se vidjeti slika sa IP kamere.

Proizvođač: JANTAR
Segment Kontrola pristupa, Evidencija radnog vremena
Osnovna aplikacija: JAN CODEKS TA, JAN CODEKS AC, CODEKS Kit
Tip Licenca: /
Vrsta programa: /
Operativni sustav: /
Broj lokacija: /
Broj radnih stanica: /
Maksimalan broj korisnika: /
Maksimalan broj kontrolera: /
Maksimalan broj komunikacijskih linija: /
Jezik sučelja programa: /
Izrada izvještaja: /
Za program postoje dodatni moduli: /