Plane-Tehnika d.o.o.  Saršoni 85 51216 Viškovo | info@plane-tehnika.hr | +385 51 632 257

CODEKS AC

1,499.00 kn + PDV

JANTAR program za kontrolu pristupa. Podržan online pristup programu, neograničen broj korisnika, te kontrolera.

Proizvođač: JANTAR
Segment: Kontrola pristupa
Osnovna aplikacija: JAN CODEKS AC
Tip: Osnovni program
Vrsta programa: WEB aplikacija
Operativni sustav: Windows XP, Windows 7, Windows 8
Broj lokacija: neograničeno
Broj radnih stanica: neograničeno
Maksimalan broj korisnika: neograničeno
Maksimalan broj kontrolera: neograničeno
Maksimalan broj komunikacijskih linija: neograničeno
Jezik sučelja programa: neograničeno
Izrada izvještaja: DA
Za program postoje dodatni moduli: DA