Plane-Tehnika d.o.o.  Saršoni 85 51216 Viškovo | info@plane-tehnika.hr | +385 51 632 257

TIPKA za izlaz

299.00 kn + PDV

JANTAR kapacitivna tipka za izlaz u kontroli pristupa. Stupanj mehaničke zaštite IP65.

Proizvođač: JANTAR
Način montaže: Nadžbukna montaža
Tip artikla: Tipkalo za izlaz
Napajanje: 9 -14 VDC
Stupanj mehaničke zaštite: IP65
Potrošnja: 10 mA
Način rada: Dodir
Dimenzije (mm): 64×10
Vrsta kontakta za upravljanje: Naponski, Akt. = GND