Plane-Tehnika d.o.o.  Saršoni 85 51216 Viškovo | info@plane-tehnika.hr | +385 51 632 257

KOMUNIKATOR (V1)

1,149.00 kn + PDV

DSC komunikator s funkcijom simulacije ili back up-a telefonske linije. Alternativno rješenje IP komunikacije.

Proizvođač: DSC
Tehnologija: IP/GSM
Potrošnja: 250 mA
Software za programiranje: GS31XX Console Software
Napajanje: 10 – 27,6 VDC
Dimenzije: 60 x 142 mm
Radna temperatura: od +5°C do +40°C
Stupanj zaštite: /
TCP/IP komunikacijski kanal : GPRS
Spajanje sa alarmnom centralom: Ring-Tip
Kompatibilne alarmne centrale: Sve sa ContactID formatom komunikacije
GSM dojava na CDS: Da
GSM glasovni pozivi: /
PSTN dojava na CDS: /
PSTN glasovni pozivi: /
SMS: /
Simulacija / back-up PSTN linije: Da
Podržana statička IP adresa GPRS postavke
Podražana DHCP IP adresa GPRS postavke
Kompatibilni IP prijemnici: Surgard
broj IP prijemnika: 1
Telefonski brojevi za dojavu: /
DTMF upravljanje PGM izlazima: /
SMS upravljanje PGM izlazima: /
Caller ID poziv: Da
AES enkripcija: 128bit
Prozivanje: /
MAC adresa: /
Kontrolne zone (ulazi): /
Kontrolni PGM (izlazi) 3
Konfigurabilni I/O terminali: /
Kućište / nosač u kompletu: /