Plane-Tehnika d.o.o.  Saršoni 85 51216 Viškovo | info@plane-tehnika.hr | +385 51 632 257

Analogno ADRESIBILNA CENTRALA – SIMPO

4,099.00 kn + PDV

TELETEK analogno adresibilna vatrodojavna centrala sa jednom petljom (proširiva do dvije petlje). Podržava 250 uređaja po petlji, 16 zona, te memoriju do 10 000 događaja. Mogućnost rada do 32 centrale u mreži.

Vatrodojavna analogno-adresabilna centrala s jednom petljom
Proširiva do 2 petlje (TTE protokol)
250 uređaja po petlji
16 zona
Memorija događaja: 10 000 događaja
Mogučnost rada do 32 centrale u mreži
Display: 4×40 znakova LCD