Plane-Tehnika d.o.o.  Saršoni 85 51216 Viškovo | info@plane-tehnika.hr | +385 51 632 257

Analogno ADRESIBILNA CENTRALA – IRIS

6,500.00 kn + PDV

TELETEK analogno adresibilna vatrodojavna centrala sa Touch screen panelom. Podržava 96 zona s mogućnošću programiranja odgode za svaku zonu, te do 128 programibilnih ulaza/izaza.

Modularni tip panela s 1 petljom
Touch screen panel
250 uređaja po petlji
Spremanje 40 simbola/naziva po uređaju
96 zona s mogućnošću programiranja odgode izlaza za svaku zonu.  
Dnevni/noćni rad  
Do 128 programibilnih ulaza/izlaza
8 ulaznih stringova kao ILI/I funkcija na 1 izlaz
Grafički CB LCD ekran (320/240)
Lista i pregled 3 poruke (požar/greška) istovremeno
TTE komunikacijski protokol za proširenje petlji
Rad u mreži od 32 panela i/ili repetitorski paneli kao Ethernet spojeni uređaji
Ethernet sučelje za programiranje i nadzor
USB sučelje za nadogradnju i programiranje  
Izbornik na više jezika
Bilježenje 10 000 događaja
Napajanje – 12V/4A,
1 baterija 12V/18Ah
4 slobodna programibilna relejna izlaza
4 nadgledana izlaza (sirena, požar, požarna zaštita i greška)  
Za svaki panel – maksimum 1000 uređaja